Onze algemene voorwaarden:


Contactinformatie:
`Bij Cootje"
Kamperzandweg 11
8307 RG Ens
Telefoon:
0527251686

Productkeuze
(1) de klant heeft de mogelijkheid producten te selecteren en te bestellen op de website.
(2) Bij elk product staat een afzonderlijke productbeschrijving op de desbetreffende website.
(3) de klant kan de door hem gewenste producten op de website aanklikken. Deze worden in een virtuele winkelwagen verzameld en de klant ontvangt na het plaatsen van zijn of haar bestelling een overzicht van de producten met daarbij de totaalprijs inclusief btw en verzendkosten.
(4) "Bij Cootje" geeft de klant voorafgaand aan de verzending van de bestelling de mogelijkheid te controleren of de samenstelling van de bestelling correct is, met name qua prijs en hoeveelheid, en de bestelling zo nodig te corrigeren.

Herroeping
Herroepingsrecht voor consumenten
Consumenten hebben recht tot herroepen overeenkomstig de volgende bepaling, waarbij een consument een natuurlijk persoon is die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die buiten zijn gebruikelijke bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Ontbinden -Herroepingsrecht
U hebt het recht deze overeenkomst binnen 5 dagen zonder opgaaf van redenen te ontbinden. De annuleringstermijn bedraagt 5 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de eindartikelen in ontvangst heeft of hebben genomen.
Wanneer u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, dient u ons via: cakoomen@solcon.nl door middel van een duidelijke verklaring te informeren over uw besluit om deze overeenkomst te ontbinden.
U krijgt van ons binnen 3 werkdagen antwoord. Na akkoord kunt u het product naar het bovenstaand adres toesturen.

Gevolgen van de annulering
Indien u deze overeenkomst ontbindt, zullen wij alle van u ontvangen betalingen inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten omdat u een ander type levering hebt gekozen dan het goedkoopste standaard door ons aangeboden type levering) onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw annulering van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als door u gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.
Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de artikelen hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de artikelen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat eerder plaatsvindt.
U dient de artikelen onverwijld en in elk geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons over de ontbinding van deze overeenkomst informeert, aan ons te retourneren of te overhandigen. Er wordt aan deze termijn voldaan indien u de artikelen voor het einde van de termijn van 14 dagen verzendt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de artikelen.
U bent alleen dan aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de artikelen indien deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de artikelen die niet noodzakelijk is om de staat, de eigenschappen en de werking van de artikelen te controleren.

Retourneringskosten:
Indien u gebruikmaakt van uw herroepingsrecht, zijn de directe kosten voor het retourneren van de artikelen voor uw rekening.

Levering
Voor zover de bestelde producten beschikbaar zijn, levert "bij Cootje" deze binnen 3 tot 6 werkdagen na ontvangst van de betaling, of na ontvangst van de bestelling, mits voor de afzonderlijke producten geen afwijkende leveringstijden zijn vermeld.

Overmacht
(1) Indien "Bij Cootje" door overmacht (met name oorlog, natuurrampen) niet in staat is de verschuldigde prestatie te leveren, is zij voor de duur van de verhindering vrijgesteld van haar prestatieverplichtingen.
(2) Indien "Bij Cootje" door overmacht langer dan één maand niet in staat is de bestelling uit te voeren of de artikelen te leveren, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2020 - 2022 "Bij Cootje" | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel